עורך דין ומגשר אורי דון יחייא, הילה הבר ורם שפינר מגשרי גירושין

הסכם השתתפות בתהליך גישור גירושין בחינם

 החלטתם להתגרש בטוב, להתגרש בהסכמות והבנתם שמסלול גישור הגירושין עדיף לכם יותר מאשר הליך גירושין משפטי. בחרתם בגירושין ללא מלחמות – גירושין ללא מאבקים משפטיים , גירושין ללא הליכים משפטיים – גירושין בשיתוף פעולה – מצויין!

אז מה עושים עכשיו? איך מתגרשים בגישור גירושין בפרקטיקה ולא נגררים להליך גירושין משפטי?

השלב הראשון הוא לבחור מגשר או מגשרת גירושין שאתם מרגישים שאתם מתחברים אליהם. כיום תוכלו למצוא מגוון מגשרים המציעים את שירותיהם:

אתם יכולים לבחור לעבור את הגישור ע"י מגשר גירושין. אפשרות שנייה היא לעבור את גישור הגירושין ע"י מגשרת גירושין. אפשרות שלישית זו גישור גירושין משפחתי בזוג ע"י שני מגשרים בני אותו מין. אפשרות נוספת היא לעבור את תהליך גישור הגירושין ע"י שני מגשרים. בנוסף, בני הזוג גם יכולים להחליט שהם רוצים לעבור את תהליך גישור הגירושין עם מגשר גירושין שהינו גם עורך דין לענייני משפחה ופועל בשני הכובעים. המרכז למשפט וגישור גירושין מנגיש לזוגות שהחליטו להתגרש מגוון אופציות בהם הם יוכלו לבחור את הדורה הנוחה ביותר להם כיצד לעבור את תהליך גישור הגירושין.

 

גישור זוגי

 

הסיבה שאנו בחרנו להנגיש לזוגות שהחליטו להתגרש גישור זוגי בזוג (מגשרים שאחד מהם גבר ואחד מהם אישה) היא האפשרות לתת לבני הזוג תחושה של איזון מגדרי בחדר הגישור אם אחד מהם מרגיש שיש חשיבות לעניין. גירושין הם סיטואציה רגשית ומורכבת ולכן איזונים הם משהו שאנו יודעים שחשוב שיהיה בשולחן גישור הגירושין . סיבה נוספת שבחרנו להנגיש לזוגות שהחליטו להתגרש לעבור את גישור הגירושין על ידי שני מגשרים היא היכולת לעלות רעיונות נוספים ופיתרונות לשולחן גישור זוגי בעת הצורך שיעזרו לפתור חילוקי דעות ובכך להגיע להסכמות בצורה מהירה יותר.

איך מתנהלת הפגישה הראשונה בתהליך גישור הגירושין?

לאחר שבני הזוג יבחרו את המגשר/ת או המגשרים שלכם הם יגיעו לפגישה ראשונית עם המגשר גירושין – מגשרת גירושין -מגשרי גירושין שבמהלכה המגשרים יכירו את המשפחה שלכם ואת הצרכים הספציפים יותר לעומק. בפגישה זו בני הזוג  ירגישו אם יש להם חיבור עם המגשר גירושין או המגשרי גירושין שלהם וכך יוכלו להחליט אם ירצו להמשיך איתם שיובילו אותם להסכם גירושין או כפי אנחנו יותר אוהבים לקרוא לו "הסכם לשותפות חדשה".  בסוף פגישת הגישור הראשונה במידה ותרגישו שאתם רוצים להמשיך את הדרך עם מגשרי הגירושין אתם תתבקשו לחתום על הסכם השתתפות בתהליך גישור גירושין.

כאן למטה הכנו לכם דוגמה לאיך נראה הסכם השתתפות בתהליך גישור גירושין משפחתי – בדרך כלל מדובר במסמך קצר בין 2 עמודים.

מאחלים לכם המון בהצלחה

ייצוג משפטי בגירושין הילה הבר מגשרת גירושין, רם שפינר מגשר גירושין, אורי דון יחייא עורך דין ומגשר גירושין מייסדי המרכז למשפט וגישור גירושין

הסכם השתתפות בתהליך גישור גירושין משפחתי

הצהרות הצדדים

בני הזוג מצהירים כי:

1.         הסכימו מתוך רצון חופשי להעביר את עניינם להליך גישור בפני המגשרים רם שפינר והילה הבר ומסכימים כי על הליך הגישור יחולו הוראות תקנות בתי המשפט (גישור) התשנ"ג- 1993. הכוללים חיסיון וסודיות על ההליך.

2.         הובהר לבני הזוג כי הגישור הינו הליך שבו נועדים המגשרים עם שניהם, כדי להביאם לידי הסכמה ליישוב המחלוקות שביניהם וכי הצדדים בחרו בו מתוך רצון חופשי. ידוע לבני הזוג כי המגשרים רשאים להיוועד איתם, יחד או לחוד. בני הזוג מצהירים כי הוסבר להם שהם יכולים להיוועץ בעורכי דין, או בכל אדם אחר, בכל עת במהלך הגישור.

4.         הוסבר לבני הזוג כי המגשרים אינם מכריעים בסכסוך ואין להם סמכות לתת החלטה מחייבת כלשהי ו/או לכפות הסדר על מי מהם. הסכם, אם יושג, יהיה חייב להיות מוסכם על הצדדים להליך. בכל מקרה, בני הזוג מצהירים שהם מתחייבים בזאת לעמוד בכל החלטה שיקבלו הם על עצמם במהלך הגישור.

5.         בני הזוג מודעים לכך כי המגשרים מחויבים כלפיהם בחיסיון בהתאם לחוק. לפיכך, הם מתחייבים שלא להזמין את המגשרים למסור עדות, בין בכתב ובין בעל פה, על כל עניין הקשור בהליך.

6.         ידוע לבני הזוג כי הם יכולים להפסיק את הליך הגישור בכל עת בהתראה של 48 שעות לצד השני ולמגשרים. בזמן זה לא ינקטו הליכים משפטיים אחד כלפי השנייה.

התחייבויות הצדדים

הצדדים מתחייבים בזאת, וזאת מבלי לפגוע בכל יתר הוראות הסכם זה:

7.         הצדדים מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הגישור ולא להציג מסמכים בכל עניין שהועלה במישרין או בעקיפין בהליך הגישור. תוכן השיחות לא יוכל לשמש ראיה בהליך משפט אזרחי, בהתאם לקבוע בחוק. מבלי לפגוע באמור לעיל, הצדדים מתחייבים שלא להקליט את פגישות הגישור ומודעים לכך שכל הקלטה כזו אינה קבילה לכל דבר ועניין.

8.         הצדדים מתחייבים לנהוג בהגינות, בתום לב ובכנות בהליך הגישור ולגלות את כל המידע הדרוש על מנת להגיע להסכמות . כמו כן, כל עוד הצדדים משתתפים בגישור, הם מתחייבים שלא להגיש תביעה ו/או לא לעשות כל פעולה חד צדדית, שיש בה או שיכול להיות בה כדי להשפיע על תוצאות הליך הגישור או הליכים אחרים ביניהם, אם יהיו כאלה.

9.         כאשר יושג הסכם ביניהם, יבקשו הצדדים בעזרת המגשרים מבית המשפט לתת לו תוקף של פסק דין. הצדדים מתחייבים לכך כי אי הגעה להסכם או חוסר שביעות רצון מההסכם, לא ישמשו עילת תביעה כנגד המגשרים.

התחייבויות והצהרות המגשרים

10.       המגשרים מתחייבים לנהוג בתום לב בניהול ההליך, ולאפשר משא ומתן חופשי בין הצדדים.  המגשרים מצהירים כי הם אינם תלויים במי מהצדדים ואינם בעלי עניין, במישרין או בעקיפין בנושאי הגישור וכן לא היה להם קשר אישי או מקצועי קודם ביניהם לבין מי מהצדדים.

11.       המגשרים יקבעו את סדרי הגישור יחד עם הצדדים. המגשרים רשאים לנהל תיק מסמכים ולרשום פרוטוקול של ישיבות הגישור, מסמכים ורשימות כאמור ישמשו את המגשרים בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון הצדדים.

שכר טרחה והוצאות

12.       סוכם כי שכר הטרחה יהיה בסך עלות כוללת של______ לשעה בתוספת מע"מ לשני הצדדים  . אורכן של הפגישות יהיה בין שעה לשעתיים ועל פי קביעה משותפת עם הצדדים.

13.      עבור הכנת ההסכם סוכם על סך של _____ בתוספת מע"מ כשמחצית הסכום יועבר למגשרים בעת סיום ההגעה להסכמות של הצדדים בעל פה ותחילת עריכת ההסכם וחציו השני של הסכום בסיום עריכתו.

14.       הצדדים מודעים לכך ששכר טרחת המגשרים אינו תלוי בתוצאות הגישור וכי עליהם לשלם למגשרים את שכרם בכל מקרה.

15.       בנוסף לאמור לעיל, ישלמו הצדדים את אגרות בית המשפט ככל שיהיו והוצאות אחרות שיוצאו בגין הגישור, כגון מומחים חיצוניים שירצו להיעזר בהם וכדומה.

16.       בני הזוג ימנעו ככל האפשר משיחות טלפון במעמד צד אחד עם המגשרים.

17 .      במקרה של ביטול ישיבת גישור בהתראה הפחותה מ 48 שעות ייחשב הדבר כאילו התקיימה ישיבת גישור בת שעה.

ולראיה באו על החתום, ביום _______

_______________  (האישה)                     ______________          (הבעל)

_______________    ______________  (המגשרים)

עורך דין ומגשר אורי דון יחייא, הילה הבר מגשרת גירושין ורם שפינר מגשר גירושין יחד, עוזרים לזוגות (מהלב) להתגרש במינימום נזקים נפשיים וכלכליים לעצמם ולילדיהם.

להורדת הספר "פשוט להתגרש נכון" בחינם לחצו כאן

פוסטים אחרונים

הזמן הנכון לגירושין

אף פעם אין טיימינג טוב להודיע לצד השני על הרצון לפרק את הזוגיות…עם זאת, כדי להביא את הצד השני לשאוף לסיים את הקשר בצורה הטובה

קרא עוד »

אימון אישי למתגרשים

חשיבות תהליך האימון האישי בתהליך הגירושין תקופת הגירושים היא בין התקופות הקשות ביותר שחווה נפש האדם. באופן טבעי זו תקופה שמלווה בהרבה מאד חששות, אי

קרא עוד »

ספר מקיף ופרקטי העונה על שאלות רבות בתהליכי גירושין: איך לשמור על עצמכם ועל ילדכם כלכלית ונפשית? כמה באמת עולה להתגרש? כמה זמן לוקח להתגרש? איך לחשב מזונות? איך להתמודד עם חילוקי דעות? והכי חשוב איך להתגרש נכון!

דילוג לתוכן