חמישה דברים שצריך לדעת על תהליך גישור גירושין

חמש עובדות חשובות שחייבים לדעת על תהליך גישור גירושין!

תהליך גישור גירושין מתאפיין בחמישה דברים מרכזיים: הוא תהליך סודי וחסוי, לבני הזוג יש זכות לקבל ייעוץ חיצוני במהלכו, בני הזוג מחוייבים לפעול בתום לב והגינות והמגשרים אינם מחליטים דבר בתהליך הגישור אלא רק עוזרים לבני הזוג להדיע להחלטות.